ჟოლოს ჩაი Eurovender Aristocrat
ჩაი ლიმონი Eurovender Aristocrat
ჩაი თყის ხილი
ჩაი ატამი