ქაღალდის ჭიქა YO!

ქაღალდის ჭიქა Baristo Vending 
165 მლ.