19
მარაგშია

ყავის აპარატი Rheavendors Lazio H7 ES (მარცვალი+ხსნადი)

4,000.00 GEL
კალათაში
აღწერა :
Rheavendors Lazio ES    sigane – 60 sm.; simaRle - 182 sm.; siRrme – 70 sm.;...
სრულად ნახვა

Rheavendors Lazio ES   

  • sigane – 60 sm.;
  • simaRle - 182 sm.;
  • siRrme – 70 sm.;
  • wona – 170 kg.;
  • el.energiis xarjva – 1800 vt.;
  • Wiqebi raodenoba (tevadoba) – 300 c.;
  • mosarevi Cxirebi (tevadoba) – 450 c.;
  • Rilakebis raodenoba - 18;
  • iRebs da abrunebs yvela qarTul xurdas - 0.05; 0.10; 0.20; 0.50; 1.00; 2.00;
  • Wiqis gacemis avtomaturi sistemiT;
  • mosarevebis gacemis avtomaturi sistemiT;
  • wina panelis da Rilakebis ganaTeba 
  • qaRaldis mimRebi (5.00 da 10.00)  -  (250.00 dolari eqv. larSi erovnuli bankis kursiT)
  • telemetria (eleqtronuli auditis da aRricxvis sistema) - 410.00 lari
  • ukontaqto gadaxdis aplikacia - vend fei (iOS, Android)

MENU

- yava (xsnadi)

- rZiani yava (xsnadi)

- kapuCino (xsnadi)

- late (xsnadi)

- amerikano (marcvali)

- espreso (marcvali)

- kapuCino (marcvali)

- late (marcvali)

- makiato (marcvali)

- cxeli Sokoladi

- rZiani Sokoladi

- kapuCino (tyis Txili)

- kapuCino (irlandiuri viski)

- rZe

- Cai (limoni)

 

* yvela aparati aris meoradi.

კატეგორიები