24
მარაგშია

ყავის აპარატი Saeco Magic comfort + (იჯარით)

205.00 GEL
კალათაში
აღწერა :
ijaris pirobebi (minimaluri) dasaxeleba cali erT. fasi  (₾) jami...
სრულად ნახვა

ijaris pirobebi (minimaluri)

dasaxeleba

cali

erT. fasi  (₾)

jami (₾)

 aparatis ijara

 yava marcvali (1 kg = 110 Wiqa)  

1

3

10.00

65.00

10.00

195.00

jami:

205.00

teqnikuri maxasiaTeblebi

  • simaRle - 390 mm
  • sigane – 395 mm
  • siRrme – 455 mm
  • wona – 15 kg
  • simZlavre – 1600 vt
  • wneva – 15 bar
  • marcvlis bunkeris tevadoba – 300 gr.
  • wylis bunkeris tevadoba – 2.4 liti

იჯარის დამატებითი დეტალებთან დაკავშირრებით დაგვიკავშირდით - +995 557 112 606 

კატეგორიები