38
მარაგშია

ყავის აპარატი Franke Pura (იჯარით)

435.00 GEL
კალათაში
აღწერა :
ijaris pirobebi (minimaluri) dasaxeleba cali erT. fasi  (₾) jam...
სრულად ნახვა

ijaris pirobebi (minimaluri)

dasaxeleba

cali

erT. fasi  (₾)

jami (₾)

 aparatis ijara

 yava marcvali (1 kg = 110 Wiqa)

 rZe (1 kg. = 50 Wiqa)

 Sokoladi (1 kg. = 50 Wiqa)

1

5

2

2

10.00

65.00

25.00

25.00

10.00

325.00

50.00

50.00

jami:

435.00

 

cxeli sasmelebi

 • espreso
 • ristreto
 • amerikano
 • kapuCino
 • rZiani yava
 • late makiato
 • rZe
 • cxeli Sokoladi

teqnikuri maxasiaTeblebi

 • simaRle - 690 mm
 • sigane – 320 mm
 • siRrme – 590 mm
 • wona – 23 kg
 • simZlavre – 2300 vt
 • wneva – 15 bar
 • marcvlis bunkeris tevadoba – 1000 gr.
 • gamorecxvis avtomaturi programa.

იჯარის დამატებითი დეტალებთან დაკავშირრებით დაგვიკავშირდით - +995 557 112 606 

კატეგორიები