61
მარაგშია

ყავის აპარატი WMF 8000S

5,500.00 GEL
კალათაში
აღწერა :
teqnikuri maxasiaTeblebi simaRle - 744 mm sigane – 390 mm siRrme – 598 mm wona – 75 kg simZlavre – 3300 vt mar...
სრულად ნახვა

teqnikuri maxasiaTeblebi

 • simaRle - 744 mm
 • sigane – 390 mm
 • siRrme – 598 mm
 • wona – 75 kg
 • simZlavre – 3300 vt
 • marcvlis bunk. tevadoba – 1100 gr.
 • warmadoba – 270 Wiqa / sT
 • funqcia BASIK MILK (rZis qafi)

wylis milze daerTebis SesaZl.

 

cxeli sasmelebi

 • espreso
 • ristreto
 • amerikano
 • kapuCino
 • rZiani yava
 • late makiato
 • rZe
 • cxeli wyali

კატეგორიები